О НАМА

Спортски савез општине Темерин основан је 15.8.2016.године.

У оснивању Спортског савеза учествовало је 24 клуба са територије општине Темерин. На оснивачкој скупштини одржаној дана 20.7.2016.године усвојен је Оснивачки акт и Спортски савез је почео са својим активностима.

Спортски савез је основан да би остваривао следеће циљеве:

  1. Унапређење спорта
  2. Заштита спорта и спортиста
  3. Обезбеђивање услова за развој спорта
  4. Неговање и поштовање спортског морала и спортског духа
  5. Остваривање иновативних активности и константног унапређења спорта

 

Основни циљ ССОТ-а је да буде сервис спортистима, члановима клубова и спортским клубовима у општини Темерин.

 

Недељко Ђукић – Председник ССОТ

Мирјана Радић – Генерални секретар ССОТ

Грујичић Ненад – Подпредседник ССОТ

Воркапић Војислав – члан УО ССОТ

Данило Дашић – члан УО ССОТ

Санела Вајагић – члан УО ССОТ