Аматерски турнир у организацији Канцеларије за младе

Канцеларија за младе општине Темерин је на иницијативу младих особа организовала
Аматерски турнин у стоном тенису. Организацију Аметерског турнинр у стоном тенису су помогли
Спортски савез општине Темерин, који су обезбедили награде у виду пехара за прва три места на
турниру, СТК „Темерин“, наш локални стонотенисерски клуб који је обезбедио простор и столове на
којима се турнир одвијао.
На турниру је учествовали око 20 младих особа са територије општине Темерин и града Новог
Сада. Турнир је почео од 12 часова и трајао је до 17 часова, такмичари су били подељени у 4 групе и
касније се играло системом дуплих елиминација. Завршна ваза турнира се одиграла у теретани
„Fit&Fun“, која нам је уступила свој простор услед недостатка времена заказаног термина у спортској
сали.
Аматерски турнир у стоном тенису се организовао кроз иницијативу младих као и кроз
Локални акциони план за младе општине Темерин за период 2017. – 2020. годину из области Спорта
и здравља у циљу промоције спорта и здравих стилова живота, као и области Међусекторске
сарадње, која има за циљ укључивање више локалних актера са територије општине и побољшање
сарадње на локалном нивоу.

Leave a Response