ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА НА НИВОУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Дана 27.1.2017. године, са почетком у 19 часова, у сали Скуптине општине Темерин одржана је едукација на тему Функционисања и финансирања спорта на нивоу локалне самоуправе. Едукацију је организовао Спортски савез општине Темерин у сарадњи са представницима локалне самоуправе.
На овом скупу као едукатори су присуствовали:
1. БРАНИМИР ШОВЉАНСКИ – виши саветник и спортски инспектор Покрајинског секретаријата за спорт и омладину (право у спорту)
2. БРАНКО ВУЈОВИЋ – виши саветник из области спорта у Покрајинском секретаријату за спорт и омладину
3. МЛАДЕН СТОЈШИН – Генерални секретар Спортског савеза Војводине

Спортски савез општине Темерин послао је позив свим клубовима са територије општине Темерин да присуствују едукацији, и да својим питањима дају свој допринос бољем функционисању на релацији клубови-савез-локална самоуправа.
Скупу се одазвао велики број представника клубова,чиме смо изузетно задовољни (од 35 регистрованих клубова,едукацији је присуствовало 33 ).
Након отварања скупа и представљања гостију,едукатори су у кратким цртама представили новине Новог закона у спорту и упознали пристутне који су то кључни чланови Закона на које треба обратити пажњу приликом функционисања и вођења евиденције. Административни део послова у клубовима се увећава и веома је важно, да особе које се овим баве у клубовима,знају да је посао обиман и захтеван, али да мора бити обављен у складу са Закноским актима како клуб не би трпео било какакв вид санкција због пропуста.
У излагању је истакнуто да је приоритет државе кроз нови Закон о спорту, омасовљење рекреативног спорта, затим приоритет је школски спорт и спорт за особе са инвалидитетом.
Представници клубова нису били одушевљени оваквим ставом Закона,али је кроз разговор речено да Стратегија развоја спорта од врха,тј. са нивоа Републике, преко Покрајине и све до локалних самоуправа, управо ове циљеве ставља као приоритетне.
Клубовима је истакнуто да морају програмски бити покривени за своје активности и да не смеју да се ослањају само на буџетска средства за своје функционисање. Постоји велики број Пројеката на које би требало да обрате пажњу и усмере један део својих планова,поготово ако је реч о адаптацији инфраструктуре.

Након излагања гостију, велики број представника клубова је имао питања за наше госте,али и за представнике Спортског савеза и представнике локалне самоуправе који су такође присуствовали овој едукацији.
Евидентно је да је један број присутних свестан тренутне ситуације, други део није био задовољан финансијским средствима које су планиране од стране локалне самоуправе, али ипак је закључено да све заједно чека велики посао прилагођавања захтевима Законских аката и велики посао у административном делу руковођења клубовиима.
Расправа о Правилнику о категорисању клубова за 2017.годину је такође дотакнута многобројним питањима. Уз помоћ едукатора и људи из локалне самоуправе који су усмерени на ову проблематику, успешно су представљене смернице за што бржу реализацију категоризације,а уједно и расподеле финансијских средстава клубовима за 2017.годину.
На крају овог скупа, захвалили смо се нашим гостима на помоћи коју су нам пружилли у решавању недоумица функционисања и финасирања спорта, а они су нам обећали своју несебичну помоћ у сваком моменту када нам буде затребала.

 

Leave a Response