Расподела средстава за редовну делатност у 2019.години

Општинско веће општине Темерин, на 117. седници одржаној 7.2.2109.године, донело је Закључак да се прихвата предлог Стручне комисије за оцену годишњих и посебних програма и категоризацију у области спорта у општини Темерин за доделу средстава из буџета општине за суфинансирање програма и посебних програма у области спорта у општини Темерин за 2019.годину.

 

Leave a Response