UG CINDY

Удружење грађана ЦИНДИ је основано 2006 године, према пројекту Светске здравствене организације (WХО)
Представља невладину органитзацију која има за циљ едукацију И анимацију различитих узрастних И полних група, развоја свести о садржини И унапређењу цултуре живљења И значаја физичке цултуре и превенције незаразних болести.
Ради остваривања својих циљева Удружење
Прикупља и обрађује научну и стручну литературе у области популариyације сдравог начина живота, организује стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације, објављује книге и друге публикације, организује едукацију различитих узрасних И полних група у области популаризације здравог начина живота И рекреације, организује научне И стручне раднике за рад на научним, стручним И истраживачким пројектима, сарађује са универзитетами у земли И иностранству које се баве популаризацијом здравог начина живота И рекреације.
У оквиру делатности Удружење је остварило:
Објавило већи број научних радова и студија у иностранству
Обавило истраживања са спортистима из различитих спортских грана
Учествовало на међународним конференцијама из области биомеханике стопала: Америка, Немачка, Белгија, Велика Британија, Русија, Аустралија, Бразил и др.
Успоставило сарађу са Универзитетом у Красково – Московска област – Русија
Одржало вечи број радионица и предавања из области здравог начина живота (за одрасле и децу у сарадни са предшколским, школским установима и домом здравља у Темерину)
У сарадњи са ЈКП Темерин спроводи културно-рекреативни програм на базену предузећа:
Организовало групе обуке, рекреативног пливања и аквафитнеса како за децу тако и за одрасле у облику рада Летњег пливачког клуба
Организовало креативне едукативне радионице са изложбама дечјих радова
Удружење је оспособило, односно прикладно дизајнирано неколико столова за столне игре (шах, човјече не љути се)
За време грађанске смене рада базена организује тренингеи аквафитнеса за посетиоце базенског комплекса Темерина
Сваке године у последњу суботу августа организује Општинско такмичење у пливању
Идејни је творац и организатор је „Дана/Сајма здравља и спорта“ са учешћем свих спортских клубова и удружења са територије општине Темерин и др.